ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਪੀਐਚਪੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ

PHP API

ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਟਿਕਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ GrabzIt PHP API ਇੱਕ ਗਰੈਬਜ਼ਿਟਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਰਰ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੈਪ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗਲਤੀ ਕੋਡ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤੀ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗਰੈਬਜ਼ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ.

try
{
  $grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")%>");
  $grabzIt->URLToImage("https://www.tesla.com");
  $grabzIt->SaveTo("images/result.jpg");
}
catch(\GrabzIt\GrabzItException $e)
{
  if ($e->getCode() == \GrabzIt\GrabzItException::PARAMETER_NO_URL)
  {
    //Please enter a URL
  }
}

ਗਲਤੀ ਕੋਡ ਲੁੱਕ

ਗਲਤੀ ਮੁੱਲ ਵੇਰਵਾ ਕੋਡ
PARAMETER_NO_URL URL ਗੁੰਮ ਹੈ 100
PARAMETER_INVALID_URL ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਯੂਆਰਐਲ ਅਵੈਧ ਹੈ 101
PARAMETER_NON_EXISTANT_URL ਨਿਰਧਾਰਤ URL ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ 102
PARAMETER_MISSING_APPLICATION_KEY ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਗੁੰਮ ਹੈ 103
PARAMETER_UNRECOGNISED_APPLICATION_KEY ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ 104
PARAMETER_MISSING_SIGNATURE ਦਸਤਖਤ ਗਾਇਬ ਹਨ 105
PARAMETER_INVALID_SIGNATURE ਦਸਤਖਤ ਅਵੈਧ ਹਨ 106
PARAMETER_INVALID_FORMAT ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਅਵੈਧ ਹੈ 107
PARAMETER_INVALID_COUNTRY_CODE ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕੋਡ ਅਵੈਧ ਹੈ 108
PARAMETER_DUPLICATE_IDENTIFIER ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 109
PARAMETER_MATCHING_RECORD_NOT_FOUND ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ 110
PARAMETER_INVALID_CALLBACK_URL ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਲਬੈਕ URL ਅਵੈਧ ਹੈ 111
PARAMETER_NON_EXISTANT_CALLBACK_URL ਕਾਲਬੈਕ ਯੂਆਰਐਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ 112
PARAMETER_IMAGE_WIDTH_TOO_LARGE ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਿੱਤਰ ਚੌੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ 113
PARAMETER_IMAGE_HEIGHT_TOO_LARGE ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ 114
PARAMETER_BROWSER_WIDTH_TOO_LARGE ਨਿਰਧਾਰਤ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ 115
PARAMETER_BROWSER_HEIGHT_TOO_LARGE ਨਿਰਧਾਰਤ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ 116
PARAMETER_DELAY_TOO_LARGE ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ 117
PARAMETER_INVALID_BACKGROUND PDF ਲਈ ਅਵੈਧ ਬੈਕਗਰਾ .ਂਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 118
PARAMETER_INVALID_INCLUDE_LINKS ਗਲਤ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਐਫ ਜਾਂ ਡੀਓਸੀਐਕਸ ਲਈ ਲਿੰਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 119
PARAMETER_INVALID_INCLUDE_OUTLINE ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਡੀਐਫ ਲਈ ਆਉਟਲਾਈਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 120
PARAMETER_INVALID_PAGE_SIZE ਅਵੈਧ ਪੀਡੀਐਫ ਪੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ 121
PARAMETER_INVALID_PAGE_ORIENTATION PDF ਲਈ ਅਵੈਧ ਪੰਨਾ ਸਥਿਤੀ 122
PARAMETER_VERTICAL_MARGIN_TOO_LARGE ਪੀਡੀਐਫ ਲਈ ਲੰਬਕਾਰੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ 123
PARAMETER_HORIZONTAL_MARGIN_TOO_LARGE ਪੀਡੀਐਫ ਲਈ ਹਰੀਜ਼ਟਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ 124
PARAMETER_INVALID_COVER_URL PDF ਲਈ ਗਲਤ ਕਵਰ URL 125
PARAMETER_NON_EXISTANT_COVER_URL PDF ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਵਰ URL ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ 126
PARAMETER_MISSING_COOKIE_NAME ਕੂਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁੰਮ ਗਿਆ 127
PARAMETER_MISSING_COOKIE_DOMAIN ਕੂਕੀ ਡੋਮੇਨ ਗੁੰਮ ਗਿਆ 128
PARAMETER_INVALID_COOKIE_NAME ਗਲਤ ਕੁਕੀ ਦਾ ਨਾਮ 129
PARAMETER_INVALID_COOKIE_DOMAIN ਅਵੈਧ ਕੁਕੀ ਡੋਮੇਨ 130
PARAMETER_INVALID_COOKIE_DELETE ਗਲਤ ਕੂਕੀ ਡਿਲੀਟ ਵੈਲਯੂ 131
PARAMETER_INVALID_COOKIE_HTTP ਅਵੈਧ ਕੁਕੀ HTTP ਮੁੱਲ 132
PARAMETER_INVALID_COOKIE_EXPIRY ਗਲਤ ਕੂਕੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 133
PARAMETER_INVALID_CACHE_VALUE ਅਵੈਧ ਕੈਚ ਮੁੱਲ 134
PARAMETER_INVALID_DOWNLOAD_VALUE ਅਵੈਧ ਡਾਉਨਲੋਡ ਵੈਲਯੂ 135
PARAMETER_INVALID_SUPPPress_VALUE ਅਵੈਧ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਲ 136
PARAMETER_MISSING_WATERMARK_ IDENTIFIER ਗੁੰਮ ਹੈ watermark ਪਛਾਣ 137
PARAMETER_INVALID_WATERMARK_ IDENTIFIER ਅਵੈਧ watermark ਪਛਾਣ 138
PARAMETER_INVALID_WATERMARK_ XPOS ਅਵੈਧ watermark x ਸਥਿਤੀ 139
PARAMETER_INVALID_WATERMARK_YPOS ਅਵੈਧ watermark y ਸਥਿਤੀ 140
PARAMETER_MISSING_WATERMARK_ਫਾਰਮੈਟ Watermark ਨਹੀਂ ਲਭਿਆ 141
ਪੈਰਾਮੀਟਰ_WATERMARK_TOO_LARGE Watermark ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 142
PARAMETER_MISSING_PARAMETERS ਗੁੰਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 143
PARAMETER_QUALITY_TOO_LARGE ਕੁਆਲਟੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 144
PARAMETER_QUALITY_TOO_SMALL ਕੁਆਲਟੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ 145
PARAMETER_REPEAT_TOO_SMALL ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੁਹਰਾਓ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ 149
PARAMETER_INVALID_REVERSE ਉਲਟਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਵੈਧ ਹੈ 150
PARAMETER_FPS_TOO_LARGE ਫਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ 151
PARAMETER_FPS_TOO_SMALL ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਫਰੇਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ 152
PARAMETER_SPEED_TOO_FAST ਸਪੀਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ 153
PARAMETER_SPEED_TOO_SLOW ਸਪੀਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ 154
PARAMETER_INVALID_COMBINATION ਮਿਆਦ, ਐਫਪੀਐਸ, ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਕੱਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ 155
PARAMETER_START_TOO_SMALL ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ 156
PARAMETER_DURATION_TOO_SMALL ਅਵਧੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ 157
PARAMETER_NO_HTML ਕੋਈ HTML ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 163
PARAMETER_INVALID_TARGET_VALUE ਅਵੈਧ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 165
PARAMETER_INVALID_HIDE_VALUE ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਓਹਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਤੱਤ 166
PARAMETER_INVALID_INCLUDE_IMAGES ਡੋਕਸ ਲਈ ਲਿੰਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ 167
PARAMETER_INVALID_EXPORT_URL ਅਵੈਧ ਨਿਰਯਾਤ URL 168
PARAMETER_INVALID_WAIT_FOR_VALUE ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 169
PARAMETER_INVALID_TRANSPARENT_VALUE ਗਲਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ 170
PARAMETER_INVALID_ENCRYPTION_KEY ਅਵੈਧ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 171
PARAMETER_INVALID_NO_ADS ਅਵੈਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ 172
PARAMETER_INVALID_PROXY ਅਵੈਧ HTTP ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 173
PARAMETER_INVALID_NO_NOTIFY ਅਵੈਧ ਕੂਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ 174
PARAMETER_INVALID_HD ਅਵੈਧ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਲਯੂ ਨਿਰਧਾਰਤ 176
PARAMETER_INVALID_MEDIA_TYPE ਅਵੈਧ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਮ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 177
PARAMETER_INVALID_PASSWORD ਅਵੈਧ ਪਾਸਵਰਡ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 178
PARAMETER_INVALID_MERGE ਅਵੈਧ ਵਿਲੀਨ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 179
PARAMETER_INVALID_CLICK_VALUE ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵੈਧ CSS ਚੋਣਕਾਰ 180
NETWORK_SERVER_OFFLINE ਸਰਵਰ .ਫਲਾਈਨ 200
NETWORK_GENERAL_ERROR ਆਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਗਲਤੀ 201
NETWORK_DDOS_ATTACK ਸਰਵਿਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ 202
RendERING_ERROR ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਡਰਿੰਗ ਗਲਤੀ 300
RendERING_MISSING_SCREENSHOT ਗੁੰਮ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ 301
GENERIC_ERROR ਆਮ ਗਲਤੀ 400
UPGRADE_REQUIRED ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲੋੜੀਂਦਾ 500
ਫਾਈਲ_SAVE_ਰੱਰ ਫਾਇਲ save ਗਲਤੀ 600
FILE_NON_EXISTANT_PATH ਫਾਈਲ ਮਾਰਗ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ 601