ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

2016 ਦੇ ਮੀਲਪੱਥਰ

05 ਜਨਵਰੀ 2017

ਗ੍ਰੈਬਜ਼ਿਟ ਲਈ 2016 ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ!

ਨਵੀਨਤਮ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟਾਂ ਵੇਖੋ