ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਆਪਣੇ ਵੈੱਬ ਸਕ੍ਰੈਪਸ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ

ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਬ ਸਕ੍ਰੈਪਸ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੈਬ ਸਕ੍ਰੈਪ ਬਣਾਓ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਆਪਕ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼. ਸਾਡੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਖਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਤਿਆਰ-ਕੀਤਾ ਹੱਲ.

ਆਪਣੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨਤੀਜੇ ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਲੌਗ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖੋ ਬਟਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ ਸਕ੍ਰੈਪ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਈਨ - ਇਨ or ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ!