ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰੈਬਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਤੇ ਅਤੇ "ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰੋ" ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.