ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕੈਪਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਪਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਰੈਬਜ਼ਆਈਟ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਕੈਪਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵੱਧ ਨਾ ਕਰੋ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰੋ.