ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਏਪੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਹਾਂ, ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ API ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾ Xਨਲੋਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ '1' ਤੇ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

GrabzIt("YOUR APPLICATION KEY").ConvertURL("http://www.spacex.com", {"download": 1}).Create();