ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿ ?ਲਡ ਟਾਸਕ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਫਾਈਲਨਾਮ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਾਰਜ or ਖੁਰਚ ਫਾਈਲ ਨਾਮ ਵਿੱਚ {ਗਰੈਬਜ਼ਟਾਈਮ ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ_ਯੂਟੀਸੀ + ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ putting ਪਾ ਕੇ. + ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਯੂ ਟੀ ਸੀ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਫਸੈੱਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.