ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਅਵੈਧ ਕਾਲਬੈਕ ਯੂਆਰਐਲ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਐਡਰੈੱਸ ਦਿਓ.

ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ URL ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਬੈਕ ਯੂਆਰਐਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੈਧ URL ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਧ URL ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ http://www.example.com/handler.php. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਗ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਕਾਲਬੈਕ ਯੂਆਰਐਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪੂਰਨ URL ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਕਾਲੀ methodੰਗ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਕਾਲਬੈਕ ਹੈਂਡਲਰ ਕੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਕਾਲਬੈਕ ਹੈਂਡਲਰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਪਚਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਆਦਿ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ.