ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਗਰੈਬਜ਼ਿਟ ਦੇ ਏਪੀਆਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ .ੰਗ

ਗਰੈਬਜ਼ਆਈਟੀ ਦੇ ਏਪੀਆਈ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਟੇਬਲ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਐਨੀਮੇਟਡ ਜੀਆਈਐਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ.

ਅਸਿੰਕਰੋਨਸ ਵਿਧੀ

ਕਾਲਬੈਕ ਵਿਧੀ

ਕਾਲਬੈਕ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਚਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ IP ਐਡਰੈੱਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਵਿਧੀ ਗਰੈਬਜ਼ ਆਈ ਟੀ ਤੇ ਇਕ ਕਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਐਪ ਦੀ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਤਿਆਰ ਹੈ. ਇਸ methodੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਬ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂintਭਟਕਿਆ.

ਅਸਿੰਕਰੋਨਸ ਕਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੇਠਾਂ ਹਰੇਕ ਸਰਵਰ ਸਾਈਡ ਲੈਂਗਵੇਜ ਗਰਾਬਜ਼ ਆਈਟ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ.

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗਰੈਬਜ਼ਆਈਟੀ ਦੇ ਏਪੀਆਈ ਨੂੰ ਅਸਿੰਕਰੋਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਏਐਸਪੀ.ਨ.ਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਹੈਂਡਲਰ.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com");
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗਰੈਬਜ਼ਆਈਟੀ ਦੇ ਏਪੀਆਈ ਨੂੰ ਅਸਿੰਕਰੋਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਵਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਹੈਂਡਲਰ.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com");
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗਰੈਬਜ਼ਆਈਟੀ ਦੇ ਏਪੀਆਈ ਨੂੰ ਅਸਿੰਕਰੋਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੋਡ.ਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਹੈਂਡਲਰਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਡ.ਜਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲਬੈਕ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲਬੈਕ HTTP ਕਾਲਬੈਕ ਹਨ ਜੋ ਉੱਪਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ Intਅਰਨੇਟ!

var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_image("http://www.spacex.com");
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗਰੈਬਜ਼ਆਈਟੀ ਦੇ ਏਪੀਆਈ ਨੂੰ ਅਸਿੰਕਰੋਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਹੈਂਡਲਰ.

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com");
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗਰੈਬਜ਼ਆਈਟੀ ਦੇ ਏਪੀਆਈ ਨੂੰ ਅਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੀਐਚਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਹੈਂਡਲਰ.

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com");
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗਰੈਬਜ਼ਆਈਟੀ ਦੇ ਏਪੀਆਈ ਨੂੰ ਅਸਿੰਕਰੋਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਈਥਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਹੈਂਡਲਰ.

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com")
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗਰੈਬਜ਼ਆਈਟੀ ਦੇ ਏਪੀਆਈ ਨੂੰ ਅਸਿੰਕਰੋਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਹੈਂਡਲਰ.

grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com")
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

ਸਮਕਾਲੀ Methੰਗ

ਪੋਲਿੰਗ ਵਿਧੀ

ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੇ ਅਸਿੰਕਰੋਨਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਸਮਕਾਲੀ Methੰਗ ਕੈਪਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰੈਬਜ਼ ਆਈ ਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਰੈਬਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲ ਕਰੋ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਕੈਪਚਰ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ notੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਜਾਂ ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡੈਸਕਟੌਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਕਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਰਵਰ ਸਾਈਡ ਲੈਂਗਵੇਜ ਗਰਾਬਜ਼ ਆਈਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com");
grabzIt.SaveTo("spacex.jpg");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com");
grabzIt.SaveTo("spacex.jpg");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.4.8/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com").Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_image("http://www.spacex.com");
client.save_to("spacex.jpg", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com");
$grabzIt->SaveTo("spacex.jpg");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com");
$grabzIt->SaveTo("spacex.jpg");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com")
grabzIt.SaveTo("spacex.jpg")
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com")
grabzIt.save_to("spacex.jpg")