ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਮ ਤਤਕਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੀਏ.

ਜੇ ਸਾਡੀ supportਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਈ ਮੇਲ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ.