ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਪਰਾਕਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ GrabzIt ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਗਰੈਬਜ਼ਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਪਰਾਕਸੀ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਬਾਓ ਤਿਆਰ ਪਰਾਕਸੀ ਐਡਰੈੱਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਟਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਕੈਪਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ

ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਮ ਭਰੋ
ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਪਰਾਕਸੀ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਐਡਰੈੱਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪਰਾਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਏਪੀਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.SetLocalProxy("");

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com");
grabzIt.Save("http://www.example.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.SetLocalProxy("");

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com");
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler");
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.set_local_proxy("");

client.url_to_image("http://www.spacex.com");
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->SetLocalProxy("");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com");
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.SetLocalProxy("")

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com")
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler.py")
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.set_local_proxy("")

grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com")
grabzItClient.save("http://www.example.com/handler/index")