ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਵੈੱਬ ਕੈਪਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ HTTP ਪਰਾਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ HTTP ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੈਪਚਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ.

ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਸਿਰਫ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਬਾਓ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਐਡਰੈੱਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਟਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰੈਬਜ਼ਿਟ ਦੇ ਏਪੀਆਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪਰਾਕਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੈਪਚਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼.

ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਮ ਭਰੋ
ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਪਰਾਕਸੀ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਐਡਰੈੱਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਪਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ HTTP ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Proxy = "";

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setProxy("");

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.4.8/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"onfinish": function (id){
  alert(id);
}, 
"proxy":""}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"proxy":""};

client.url_to_image("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->proxy("");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setProxy("");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.proxy = ""

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&proxy=&format=jpg&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.proxy = ""

grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzItClient.save("http://www.example.com/handler/index")

ਗਰੈਬਜ਼ਿਟ ਦੇ ਪਰਾਕਸੀ ਸਰਵਰ ਵਰਤਣੇ

ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਸਾਡੇ ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਪਚਰਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਰੈਬਜ਼ਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਰਵਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਟੀਚੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਾਕਸੀ ਸਰਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਕਰੋ grabzit:// ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈਟ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ' ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Proxy = "grabzit://";

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setProxy("grabzit://");

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.4.8/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"onfinish": function (id){
  alert(id);
}, 
"proxy":"grabzit://"}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"proxy":"grabzit://"};

client.url_to_image("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->proxy("grabzit://");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setProxy("grabzit://");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.proxy = "grabzit://"

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&proxy=grabzit%3A%2F%2F&format=jpg&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.proxy = "grabzit://"

grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzItClient.save("http://www.example.com/handler/index")

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਕਸੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਪਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ intਅਤਿਰਿਕਤ ਨੈਟਵਰਕ ਹੌਪਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.