ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

PDF ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਮਾਰਕਸ ਜਾਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ?

ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਵੈਬਪੇਜ ਤੇ ਇਕ ਆਈਟਮ

ਗਰੈਬਜ਼ ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਬਿਲਟ ਇਨ ਆਉਟਲਾਈਨਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀ ਡੀ ਐਫ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਰੂਪਾਂਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ. ਬਾਕਸਮਾਰਕ ਨਾਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਨਾਲ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਚਐਕਸਯੂਐਨਐਮਐਮਐਕਸ ਅਤੇ ਐਚਐਕਸਐਨਐਮਐਮਐਕਸ ਤੱਤ ਲਈ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਦੇ HTML ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਚਐਕਸਯੂਐਨਐਮਐਮਐਕਸ ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਐਚਐਕਸਯੂਐਨਐਮਐਮਐਕਸ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.IncludeOutline = true;
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.setIncludeOutline(true);
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"format": "pdf", "download": 1, "includeoutline": 1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"includeOutline":true};
client.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItPDFOptions->new();
$options->includeOutline(1);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItPDFOptions();
$options->setIncludeOutline(true);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItPDFOptions.GrabzItPDFOptions()
options.includeOutline = true
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&includeoutline=1&format=pdf&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::PDFOptions.new()
options.includeOutline = true
grabzIt.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

ਬੁੱਕਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਆਉਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨਾ

ਬੁੱਕਮਾਰਕਸ ਨੂੰ HTML ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀਡੀਐਫ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਐਚਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ GrabzItBookmarkH2 CSS ਕਲਾਸ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਚਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ GrabzItBookmarkH3 CSS ਕਲਾਸ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ HTML ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ wantਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ GrabzItBookmarkExclude ਤੱਤ ਨੂੰ ਕਲਾਸ. ਬੁੱਕਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CSS ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੇਠਾਂ HTML ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ.

<html>
	<body>
		<h2 class="GrabzItBookmarkExclude">My Article</h2>
		<p>Ignorant branched humanity led now marianne too strongly entrance.</p>
		<span class="GrabzItBookmarkH2">Start here</span>
		<p>Rose to shew bore no ye of paid rent form.</p>
		<span class="GrabzItBookmarkH3">Then read this</span>
		<p>She which are maids boy sense her shade.</p>
	</body>
</html>