ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਪਰਾਕਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ GrabzIt ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ GrabzIt ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਬਾਓ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਐਡਰੈੱਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਟਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਕੈਪਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ

ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਐਡਰੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਐਡਰੈੱਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। JavaScript API ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.SetLocalProxy("");

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com");
grabzIt.Save("http://www.example.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.SetLocalProxy("");

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com");
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler");
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.set_local_proxy("");

client.url_to_image("http://www.spacex.com");
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->SetLocalProxy("");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com");
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.SetLocalProxy("")

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com")
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler.py")
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.set_local_proxy("")

grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com")
grabzItClient.save("http://www.example.com/handler/index")