ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਕੀ ਕਸਟਮ ਕੂਕੀਜ਼ Screenਨਲਾਈਨ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ. ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ Screenਨਲਾਈਨ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਟੂਲ.