ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ?

ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ (ਐਚਡੀ) ਜਾਂ ਰੈਟੀਨਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੱਤਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਨੂੰ ਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਡ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ HD ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ, ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ -1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ!

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.HD = true;
options.OutputWidth = -1;
options.OutputHeight = -1;
grabzIt.URLToImage("https://www.bbc.co.uk", options);
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setHd(true);
options.setWidth(-1);
options.setHeight(-1);
grabzIt.URLToImage("https://www.bbc.co.uk", options);
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("https://www.bbc.co.uk", 
{"hd":1,"width":-1,"height":-1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"hd":true,"width":"-1","height":"-1"};
client.url_to_image("https://www.bbc.co.uk", options);
client.save_to("images/result.jpg", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->hd(1);
$options->width(-1);
$options->height(-1);
$grabzIt->URLToImage("https://www.bbc.co.uk", $options);
$grabzIt->SaveTo("images/result.jpg");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setHD(true);
$options->setWidth(-1);
$options->setHeight(-1);
$grabzIt->URLToImage("https://www.bbc.co.uk", $options);
$grabzIt->SaveTo($filepath);
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.hd  = True
options.width = -1
options.height = -1
grabzIt.URLToImage("https://www.bbc.co.uk", options)
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=jpg&hd=1&width=-1&height=-1&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.hd = true
options.width = -1
options.height = -1
grabzItClient.url_to_image("https://www.bbc.co.uk", options)
grabzItClient.save_to("images/result.jpg")

ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਇੱਕੋ ਹੈ।


ਚਿੱਤਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ

ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। GrabzIt ਫਿਰ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲਏ ਗਏ ਮਾਪ ਗਲਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ-ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੇਲ ਕੀਤੇ ਉੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਮੂਲ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਮਾਪਾਂ ਦੀ x2, x3 ਜਾਂ x4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਤੱਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੋਡ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ HD ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈਟ ਕਰੋ।