ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਕੀ ਗਰੈਬਜ਼ੀਟ ਜਾਵਾ ਐਪਲਿਟਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ GrabzIt ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੇਵਾ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਜਾਵਾ ਐਪਲੇਟਸ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।