ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਗਰੈਬਜ਼ਿਟ ਦੀ ਏਪੀਆਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ureੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀਏ?

ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਰੈਬਜ਼ਆਈਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਸ ਐਸ ਐਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਰੈਬਜ਼ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਏਪੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ GrabzIt ਨੂੰ SSL ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.UseSSL = true;
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com");
grabzIt.SaveTo("spacex.jpg");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.UseSSL(true);
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com");
grabzIt.SaveTo("spacex.jpg");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").UseSSL().ConvertURL("http://www.spacex.com").Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.use_ssl(true);
client.url_to_image("http://www.spacex.com");
client.save_to("spacex.jpg", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->UseSSL(1);
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com");
$grabzIt->SaveTo("spacex.jpg");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->UseSSL(true);
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com");
$grabzIt->SaveTo("spacex.jpg");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.UseSSL(True)
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com")
grabzIt.SaveTo("spacex.jpg")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=jpg&url=http%3A%2F%2Fwww.spacex.com
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.use_ssl(true)
grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com")
grabzIt.save_to("spacex.jpg")

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਪਚਰ ਨੂੰ ਇੰਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.