ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਕੀ SVG ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ HTML 5 ਅਤੇ SVG ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।